"L'AUDIOVISUAL COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL"